Ar-Ge

5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

Özel Sektör Ar Ge ve Tasarım Merkezleri Ar Ge, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların, teknolojik gelişmişlik, yüksek rekabet gücü ve yüksek refah seviyesi olarak geri döndüğü anlayışıyla hazırlanan 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulmakta ve faaliyet göstermektedir.

Kocaeli’de 126 Ar-Ge merkezi bulunmakta olup, Ambalaj, Bankacılık ve Finans, Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri, Cam ve Cam Ürünleri, Dayanıklı Tüketim Malları, Demir ve Demir Dışı Metaller, Denizcilik, Dökümcülük, Elektrik-Elektronik, Enerji, Gıda, İklimlendirme, İlaç, İmalat Sanayi, Kimya, Kozmetik ve Temizlik Ürünleri, Makine ve Teçhizat İmalatı, Mobilya, Otomotiv, Otomotiv Tasarımı ve Mühendislik, Otomotiv Yan Sanayi, Petrol ve Petrol Ürünleri, Plastik-Kauçuk, Sağlık, Sıvılaştırılmış Likit Petrol Gazı, Tarım, Tekstil, Ulaştırma ve Lojistik gibi 38 farklı alanda Ar-Ge merkezi bulunmaktadır.

Kocaeli’de 18 Tasarım merkezi bulunmakta olup, Cam ve Cam Ürünleri, Dayanıklı Tüketim Malları, Demir ve Demir Dışı Metaller, İmalat Sanayi, İnşaat, Makine ve Teçhizat İmalatı, Otomotiv Tasarımı ve Mühendislik, Otomotiv Yan Sanayi, Tekstil gibi 9 farklı alanda tasarım merkezi bulunmaktadır.