İnsan Kaynakları

Kocaeli ilinde iki devlet üniversitesi bulunmaktadır. Bu üniversiteler Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversiteleridir. Kocaeli Üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur. 1992 yılında kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2014 yılında TBMM kararı ile üniversite olarak Gebze Teknik Üniversitesi adını almıştır. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi önce MYO olarak kurulmuş olup, 2020 yılı itibariyle vakıf üniversitesi olarak hizmet vermektedir.

Kocaeli Üniversitesinde 3 enstitü, 17 fakülte, 21 MYO, 5 yüksekokul, 18 araştırma/uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversitenin 2019 yılı öğrenci sayısı 1.087 doktora, 4.965 yüksek lisans, 24.230 ön lisans ve 41.214 lisans olmak üzere 71.523’tür. Bu öğrencilerin yaklaşık 1500’ü yabancı uyrukludur. Yine 2019 yılında üniversitede çalışmakta bulunan 261 profesör, 204 doçent, 583 doktor öğretim üyesi, 472 öğretim görevlisi ve 635 araştırma görevlisi olmak üzere 2.052 akademisyen bulunmaktadır (YÖK, 2020).

 

T

Daha çok ihtisas alanlarda ve lisansüstü programlarda faaliyet gösteren Gebze Teknik Üniversitesi, 4 fakülte ve 9 enstitü, 9 araştırma/uygulama merkezini bünyesinde bulundurmaktadır. Üniversitenin 2019 yılı öğrenci sayısı 799 doktora, 3.093 yüksek lisans, 3.658 lisans olmak üzere 7.550’dir. Yine 2019 yılında üniversite çalışmakta bulunan 104 profesör, 59 doçent, 109 doktor öğretim üyesi, 97 öğretim görevlisi ve 257 araştırma görevlisi olmak üzere 620 akademisyen bulunmaktadır (YÖK, 2020).

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülteleri ile hizmet vermeye hazırlanmaktadır. Pandemi nedeniyle sadece diş hekimliği fakültesi aktif olan üniversitenin yerleşke inşa süresi devam etmektedir.

Kocaeli ilinde faaliyette olan iki üniversitede toplam 79.073 öğrenci aktif olarak öğretim görmekte ve 2.672 akademik personel görev yapmaktadır.

Kocaeli’de 2018-2019 öğretim yılı itibariyle toplam öğrenci sayısının nüfusa oranı %4,64 seviyesindedir. Bu oranla ülke ortalamasının üzerinde yer alan Kocaeli, üniversitelerin kent ekonomisi ve sosyal hayatına önemli etkisinin olduğu bir ildir.

Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri % 100 doluluk oranına sahiptir. Gebze Teknik Üniversitesi Times Higher Education listesinde kendine yer bulan 34 Türk üniversitesinden birisidir. Times Higher Education (THE) dergisi Londra merkezli olup eğitim alanında 1971 yılından itibaren yayın yapmaktadır, her yıl dünya çapında üniversitelerin belirli kriterlere göre değerlendirildiği bir sıralama yayınlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan ÜNİ-VERİ kapsamında araştırmalarından yararlanılan Kariyer Ve Yetenek Yönetimi Derneği bünyesinde açıklanan CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksi listesine göre ilimizde bulunan iki üniversite de “Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler sıralamalarında ilk 20’de yer almaktadır.

TÜBİTAK tarafından yayınlanan “2018 Yılı Girişimci Ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sonuçlarına” göre Gebze Teknik Üniversitesi 7. sırada ve Kocaeli Üniversitesi 25. sırada bulunmaktadır.